Mitigerende maatregelen

In het Engels gebruiken we het woord mitigatie om een ​​actie te beschrijven die wordt ondernomen om ervoor te zorgen dat een situatie wordt verholpen. Mitigatie is een doctrine van nevenvoordelen van collectieve actie. In de professionele omgeving zijn deze alternatieve concepten stromingen, die als een van de pijlers in het sociale contract van vandaag …